Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 27
Đăng ngày 07-07-2019 15:19

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa; Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thoát nước tại Khu dân cư Nam Ô; Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 27, từ 01/7 đến 05/7/2019.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình của các cơ quan, đơn vị, trong đó quy định rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra,... bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Đồng thời, phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực theo dõi, giám sát thường xuyên. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng đế tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức đê có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Liên quan quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa

UBND thành phố thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải, giao UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND huyện Hòa Vang, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẩn trương triển khai đầu tư bổ sung hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí bến thủy nội địa theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2458/UBND-SKHĐT ngày 17/4/2019 về việc đầu tư bổ sung hạ tầng kỹ thuật các bến Túy Loan, bến Thái Lai, bến K20, bến CT15.

Cùng với đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc được giao tiếp nhận, quản lý bến khẩn trương rà soát, xây dựng phương án quản lý, khai thác bến thuỷ nội địa được giao quản lý nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đơn vị được giao tiếp nhận quản lý bến chịu trách nhiệm quản lý, khai thác bến thuỷ nội địa với vai trò là chủ bến. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động bến trước khi đưa vào hoạt động theo quy định.

Giao Sở Du lịch hướng dẫn các cơ quan đơn vị được giao quản lý bến, hoàn thiện các hạ tầng phục vụ du lịch và thực hiện công bố điểm dừng du lịch nhằm đảm bảo phát triển du lịch tại các bến thuỷ nội địa một cách có hiệu quả, bền vững.

Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thoát nước tại Khu dân cư Nam Ô

UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Xây dựng, giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông chủ trì, phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành khảo sát, đề xuất quy mô nâng cấp hệ thống giao thông, thoát nước tại khu dân cư Nam Ô cho phù hợp và triển khai đồng thời với việc nghiên cứu hệ thống thu gom nước thải tại khu vực này theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 164/TB-VP ngày 25/4/2019. Hoàn thành trước ngày 15/7/2019.

UBND thành phố cũng giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông chủ trì, phối hợp với UBND quan Liên Chiểu, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành khảo sát, đề xuất quy mô nâng cấp hệ thống giao thông, thoát nước tại thải dọc đường Nguyễn Tất Thành về trạm xử lý để kịp thời đưa hạng mục công trình đi vào hoạt động trong năm 2019, đảm bảo thu gom nước thải dọc khu vực ven biển phía Bắc thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.    

Theo đó, Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, triển khai các biện pháp cấp bách sau:

- Kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

- Phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng cửa người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

CỔNG TTĐT TP