Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại buổi đối thoại với người dân bãi rác Khánh Sơn
Đăng ngày 07-07-2019 15:26

Ngày 6-7, Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng đã chủ trì  buổi  đối thoại với người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn, (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để lắng nghe, giải thích nhiều vấn đề về xử lý những bức xúc của người dân về bãi rác này

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND thành phố đã ban hành thông báo số 79/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch TT Đặng Việt Dũng tại buổi đối thoại nêu trên. Cổng Thông tin điện tử xin đăng toàn văn Thông báo nêu trên