Lịch công tác tuần 28 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 08-07-2019 03:38

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 08/7

 

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế

- 10h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự họp giao ban với TT HĐND thành phố liên quan đến các nội dung kỳ họp HDND

Hiện trường

PH số 1, HĐND

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo về chế độ dimming đèn LED

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo liên quan đến dự án Khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu 

PHGB, tầng 3

- 15h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND giữa năm 2019 (khóa IX)

PHGB, tầng 3

- 17h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự công bố kết quả cuộc thi “Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Canh Tý 2020”

HT số 1, tầng 3

 

- 19h30:  Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự kỷ niệm 190 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu

Nhà thờ Thoại Ngọc Hầu

Thứ Ba 09/7

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  dự kỳ họp giữa năm 2019 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (cả ngày)

HT.HĐND

 

 

C

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo tình hình triển khai TB 331

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác triển khai kết luận của BTV Thành ủy và UBND thành phố

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo Đề án tổng thể phát triển Khu CNC Đà Nẵng đến năm 2030

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 2

­Thứ Tư 10/7

S

- 8h00: CT, các PCT dự kỳ họp giữa năm 2019 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (cả ngày)

HT.HĐND

 

 

C

 

 

 

 

­Thứ Năm 11/7

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự kỳ họp giữa năm 2019 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (cả ngày)

HT.HĐND

 

 

C

 

 

 

 

Thứ Sáu 12/7

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự họp Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp thành phố

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình triển khai kết luận của BTV Thành ủy và UBND thành phố

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình triển khai thủ tục đầu tư các khu công nghiệp mới

PHGB, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 2

- 8h00 Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp BCĐ liên ngành về an toàn thực phẩm

- 9h30: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với các đơn vị để xử lý kiến nghị của công dân

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự họp Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp thành phố

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục xúc tiến, thu hút đầu tư một số dự án

PHGB, tầng 3

 

- 14h00:  Phó Chủ tịch Trần Văn Miên  họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH thành phố

PH số 2, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh khảo sát thực tế các điểm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Hòa Vang

Hiện trường

* Thứ Bảy (ngày 13/7):

   - 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đi kiểm tra thực tế  

   - 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng đi kiểm tra thực tế 

   - 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên đi kiểm tra thực tế (cả ngày)

   - 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp công dân và họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ tại TTHC quận Cẩm Lệ.

  - 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đi kiểm tra thực tế.

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND, UBND TP

File đính kèm