Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0
Đăng ngày 11-07-2019 09:32

Quyết định 6439/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030

File đính kèm

Các tin khác