5 năm - thực hiện gần 450 tỷ đồng vốn vay chính sách xã hội
Đăng ngày 11-07-2019 15:07

Đây là số liệu thống kê được tại Hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và 5 năm thực hiện Chỉ thị số: 40-CT/TW ngày 21/11/2014 của Ban bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận Cẩm Lệ vừa được tổ chức vào chiều 11/7. 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn tín dụng xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ đạt 276,5 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm; doanh số cho vay đạt 70,3 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước 6,7 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 47,2 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước 17,9 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 276,2 tỷ đồng, tăng trưởng 9.04% so với đầu năm, đạt 94.71% kế hoạch. 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số: 40-CT/TW ngày 21/11/2014 của Ban bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Ngân hàng chính sách xã hội quận Cẩm Lệ đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Từ nguồn vốn này đã giúp 4.916 hộ nghèo vay vốn phát triển sinh kế, 2.199 trường hợp vay vốn sinh viên, giải quyết việc làm cho 6.450 lao động...với doanh số cho vay gần 450 tỷ đồng, góp phần tích cực thực hiện chương trình An sinh xã hội tại địa phương.

Trường Đức