Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2019 (Đợt 1)
Đăng ngày 19-07-2019 01:03

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2019 (Đợt 1) với các yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Nếu có).
- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 01).
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 02).
- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia chính nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 03).
- Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu (Nếu có phối hợp nghiên cứu) (Mẫu 04).
- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ (Mẫu 05).
- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (Mẫu 06).
- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan có liên quan.
- Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (nếu có).
- Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện đề tài (trong trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và các biểu mẫu được đăng trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ (http://dost.danang.gov.vn tại Mục Thông báo hoặc Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).
Lưu ý: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h30 thứ Sáu ngày 30/8/2019.
Các thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong Thông báo số 50/TB-SKHCN ngày 16/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ.

File đính kèm