Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2019
Đăng ngày 07-08-2019 01:35

Hội đồng xét tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng năm 2019 thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch của các thí sinh dự tuyển viên chức vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 (Thông báo Danh sách kèm theo).

File đính kèm