Phiên họp tháng 8 của UBND thành phố
Đăng ngày 14-08-2019 20:59

Ngày 14-8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, UBND thành phố đã họp, thảo luận thông qua một số chủ trương quan trọng.

UBND thành phố đã thông qua đề nghị HĐND thành phố cho phép xây dựng Nghị quyết quy định một số cơ chế chính sách đặc thù, tạo thuận lợi thúc đẩy huyện Hòa Vang phát triển. Đây là chủ trương đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất từ cuối năm 2016 nhưng do có nhiều vướng mắc về quy định chính sách pháp luật, nhất là liên quan đến các quy định về quản lý, sử dụng đất đai nên đến nay mới đề xuất thực hiện. Mặt khác, thực tế, tuy chưa ban hành chính sách cụ thể đặc thù, nhưng thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường  vụ Thành ủy, thành phố đã  dành nhiều nguồn lực hỗ trợ, ưu tên cho huyện Hòa Vang như chính sách về nông thôn mới, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề …  Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBND thành phố nhẫn mạnh đến vai trò vị trí của huyện Hòa Vang, các dư địa phát triển có tác động đến sự phát triển của thành phố, từ đó cần đề ra những chính sách đặc thù,ưu tiên đối với Hòa Vang.

UBND thành  phố cũng đã thông qua quy định về ban hành tiêu chuẩn, định mức, diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ sở làm việc của  cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quanr lý của thành phố; quy định về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.

Liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất, UBND thành phố thông qua đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất A2-1 Khu dân cư làng cá Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Đồng thời thông qua tờ trình của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu CN Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

LÊ HOA