Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp lễ Ngày Quốc khánh năm 2019
Đăng ngày 31-08-2019 03:48

Thực hiện quy định tại Điều 115 Mục 3 Chương VII Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Chủ tịch UBND thành phố thông báo vê việc nghỉ lễ Ngày Quốc khánh năm 2019 như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

a) Nghỉ 01 ngày, ngày 02/9/2019 nhằm ngày thứ Hai.

Như vậy dịp này công chức, viên chức nghỉ tối đa 03 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 31/8/2019 đến hết thứ Hai ngày 02/9/2019.

b) Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ nêu trên lưu ý: bô trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

2. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 02/9/2019.

3. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng cờ Tổ quốc và khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng