Danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019
Đăng ngày 03-09-2019 04:26

Thực hiện Chương trình quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động; Kế hoạch giảm nghèo trong 2 năm (2019 - 2020); Kế hoạch tháng cao điểm Vì người nghèo" thành phố năm 2019 (từ ngày 17/9/2019 đến ngày 17/10/2019).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2019. Cụ thể như sau:

TT Đơn vị Số tiền Ghi Chú
1

Văn phòng Thành đoàn Đà Nẵng

4.356.260

 
2 Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường 50.000.000  
3 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng 3.738.000  
4 Công ty Cổ phần Bình Vinh 35.000.000  
5 Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài thành phố Đà Nẵng 30.000.000  
6 Cộng đồng Tôn giáo Baha,i thành phố Đà Nẵng 1.500.000  
7 Công ty TNHH KD Tổng hợp Ân Điển 35.000.000  
8 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng 6.645.400  
9 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX 6.138.000  
10 Liên đoàn Lao động thành phố 6.290.280  
11 Trung tâm đăng kiểm cơ giới Đà Nẵng 9.833.000  
12 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 20.000.000  
13 Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 50.000.000  
14 Công ty XNK DV và Đầu tư Việt Nam 2.392.000  
15 Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Đà Nẵng 2.181.704  
16 440 Lê Thủy Yến 3.000.000  
17 Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng 116.646.408  
18 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng 7.347.000  
19 Nhà hàng Kim Đô 5.000.000  
20 Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng 8.770.000  
21 Hội Đông y thành phố Đà Nẵng 3.000.000  
22 Chi Cục Thuế huyện Hòa Vang 8.734.000   
  TỔNG CỘNG 415.572.052