Tích cực chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII
Đăng ngày 04-09-2019 11:59

Nhằm tích cực chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, sáng ngày 4-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban văn kiện triển khai cho ý kiến về thực hiện  một số nhiệm vụ cơ bản, quan trọng và nội dung văn kiện Đại hội XXII.

Tiểu ban Văn kiện  Đại hội XXII, Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XXII do Thành ủy Quyết định thành lập với các thành viên là lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, các chuyên gia, chuyên viên có trình độ và kinh nghiệm tổ chức xây dựng, soạn thảo, biên tập các nội dung văn kiện của Đại hội.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII phải đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, trên cơ sở Tống kết 15 năm thực  hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị; đặc biệt, nội dung bám sát vào 3 trụ cột chính và 5 mũi nhọn được thể hiện trong Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Trong các văn kiện với 3 chuyên đề về phát triển KT-XH; quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng phải thể hiện rõ những nét đặc thù của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, vấn đề về vận động quần chúng, phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng Đảng cũng cần được quan tâm đưa vào văn kiện cho phù hợp.

Tại phiên họp, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Tiểu ban Văn kiện lập kế hoạch cụ thể về tiến độ thực hiện các công việc cụ thể. Đại hội XXII của thành phố dự kiến sẽ được tiến hành  vào tháng 10- 2020. Vì vậy, chậm nhất cuối tháng 4- 2020 phải có dự thảo Báo cáo chính trị đầu tiên trình Thành ủy cho ý kiến để sau đó tiến hành lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong toàn đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố.     

LÊ HOA