Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng năm 2019
Đăng ngày 06-09-2019 09:41

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng năm 2019 (Thông báo Danh sách kèm theo).

File đính kèm