Thành lập Đảng bộ cơ sở Cơ quan Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố
Đăng ngày 11-09-2019 07:31

Sáng 11-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đây là Đảng bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH, Đảng bộ cơ sở Cơ quan HĐND thành phố và Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND thành phố.

Đảng bộ cơ sở Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (Đảng bộ cơ quan Văn phòng) trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng với 177 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; 2 Phó Bí thư gồm: đồng chí Huỳnh Bá Cử và đồng chí Trần Văn Hấn.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm cho Ban chấp hành và phát biểu, giao nhiệm vụ cho Đảng bộ,

Trong thời gian đến, để lãnh đạo toàn Đảng bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể của văn phòng phát triển về mọi mặt hoạt động hiệu quả,  Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan yêu cầu  Đảng ủy Cơ quan Văn phòng cần khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể  như  xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban chấp hành; bầu Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra;  đề nghị thành lập các chi bộ trực thuộc, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ. Bí thư Đảng ủy cũng lưu ý việc phát huy vai trò Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của đơn vị, lãnh đạo văn phòng hoàn thành tốt chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Đảng bộ cơ quan Văn phòng cũng là đơn vị chủ lực phát huy tốt vai trò tham mưu thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị  và chuẩn bị tốt các điều kiện tiến hành công tác đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Đảng bộ Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

THANH THẢO