Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 39
Đăng ngày 29-09-2019 08:57

Phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về tiếng ồn; Quản lý, sử dụng tài sản công và thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố; Công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp đạt chuẩn văn hóa”, mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Chợ văn minh thương mại”; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ; Thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 39, từ 23-9 đến 27-9.

Phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về tiếng ồn

Để tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về tiếng ồn, từng bước xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành phố hiện đại, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về tiếng ồn.

Cùng với đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối họp với các sở, ngành liên quan có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về môi trường liên quan đến vi phạm pháp luật về tiếng ồn. Giao Sở Công thương tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với việc nhập khẩu, kinh doanh các loại thiết bị phát thanh có công suất lớn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi kinh doanh các thiết bị không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ cháy, nổ...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các hộ nuôi chim yến tự phát trong khu dân cư, kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu viết cam kết không gây tiếng ồn. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng tuyên truyền sâu rộng về tác hại, các hệ lụy xấu của tiếng ồn trong khu dân cư, nơi công cộng để nhân dân biết và nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về giữ gìn sự yên tĩnh chung trong khu dân cư, nơi công cộng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếng ồn.

UBND các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo cho các ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ khu dân cư, nhất là tổ dân phố tổ chức phối hợp vận động tuyên truyền cho các hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại khu dân cư; đưa tiêu chí chấp hành pháp luật về tiếng ồn, đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư vào việc xét duyệt, bình bầu gia đình văn hóa, tổ dân phố (thôn) văn hóa cuối năm.

Quản lý, sử dụng tài sản công và thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các quận, huyện định kỳ hàng năm thực hiện việc kê khai báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công cho cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo biểu mẫu và thời gian quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Đồng thời, thực hiện rà soát việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê để sử dụng đúng quy định; trong trường hợp có nhu cầu kinh doanh, cho thuê thì phải lập đề án thực hiện, theo đó cần lưu ý phương án tài chính, giá đấu giá cho thuê cho phù hợp, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và nghiên cứu Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công để quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Về việc thực hiện công tác đấu thầu mua sắm trong những tháng cuối năm 2019, UBND thành phố đề nghị các đơn vị rà soát, tiếp tục thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên đôi với các gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh nhằm đảm bảo không thấp hơn tỷ lệ quy định tại Khoản 1 Công văn số 2421/UBND-QLĐTh.

Công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp đạt chuẩn văn hóa”, mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Chợ văn minh thương mại” đạt 05 năm liên tục (2014 - 2018), 02 năm liên tục (2017 - 2018)

Theo đó, công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đối với 03 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 05 năm liên tục từ 2014-2018 gồm Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Công nhận mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị ” cấp thành phố đối với 03 tuyến đường đạt tiêu chuẩn “Tuyến đường văn minh đô thị 05 năm liên tục 2014 – 2018 gồm Ông Ích Đường (quận Cẩm Lệ); Nguyễn Phước Tần (quận Cẩm Lệ); Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ).

Công nhận 02 tuyến đường đạt tiêu chuẩn “Tuyến đường văn minh đô thị 02 năm liên tục 2017 -2018” gồm Hà Huy Tập (quận Thanh Khê) và Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn).

Công nhận mô hình “Chợ văn minh thương mại” cấp thành phố đối với 02 chợ đạt tiêu chuẩn “Chợ văn minh thương mại 05 năm liên tục 2014 – 2018” gồm Chợ Cồn và Chợ Đống Đa.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ

Thực hiện Công văn số 6862/BNN-TCTS ngày 18/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, kiêm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung văn bản nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu, đề xuất UBND thành phố triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện trình UBND thành phố xem xét, ký gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/9/2019.

Trước đó, tại Công văn số 6862/BNN-TCTS, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là kinh doanh thủy sản làm cảnh, giải trí nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi nuôi, lưu trữ, sản xuất, kinh doanh trái phép tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về tác hại của tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ đối với môi trường tự nhiên và sản xuất nông nghiệp; vận động người dân, doanh nghiệp không sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ.

Thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện thanh tra, quản lý thông tin thuê bao di động. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND thành phố triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương .

Cụ thể, Công văn số 3139/BTTTT- TTra ngày 17/9/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Công an theo thẩm quyền của mình phổi họp chỉ đạo thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động. Theo đó,  UBND quận, huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thanh tra đối với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các điểm bán SIM điện thoại đóng trên địa bàn để xử lý vi phạm trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động; mua bán, lưu thông SIM đã được kích hoạt đăng ký thông tin thuê bao. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường thời lượng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký, sử dụng thông tin thuê bao nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức một cách mạnh mẽ cho doanh nghiệp, người dân tuân thủ đúng pháp luật.

CỔNG TTĐT TP