Xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về tiếng ồn
Đăng ngày 02-10-2019 07:58

Nhằm tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về tiếng ồn, từng bước xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường triển khai các giải pháp, quyết liệt phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về tiếng ồn, tại Công văn số 6447/UBND-NCPC ngày 24-9-2019.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về môi trường liên quan đến vi phạm pháp luật về tiếng ồn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có liên quan đến tiếng ồn cho nhân dân để thực hiện theo đúng quy định. Sở Công thương tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với việc nhập khẩu, kinh doanh các loại thiết bị phát thanh có công suất lớn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi kinh doanh các thiết bị này (kể cả các linh kiện, phụ kiện được sản suất để lắp ráp) nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ cháy, nổ...

UBND thành phố đề nghị Công an thành phố làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về tiếng ồn; tiến hành rà soát các địa bàn, tuyến, khu vực, điểm kinh doanh... thường xuyên gây tiếng ồn và phân công, phân cấp quản lý, theo dõi chặt chẽ. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp nhất thời gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các hộ nuôi chim yến... thường xuyên gây tiếng ồn thì phối hợp với các đơn vị chuyên môn về đo lường có thẩm quyền tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, yêu cầu viết cam kết không tái phạm, nếu tái diễn thì đề xuất rút giấy phép kinh doanh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về tiếng ồn đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình biết, chấp hành và vận động người dân phát hiện, tố giác, tố cáo các hành vi vi phạm về tiếng ồn trong khu dân cư.

Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ nghiên cứu bổ sung tiêu chí chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt là nội dung không gây tiếng ồn vào các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng về tác hại, các hệ lụy xấu của tiếng ồn trong khu dân cư, nơi công cộng để nhân dân biết và nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về giữ gìn sự yên tĩnh chung trong khu dân cư, nơi công cộng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếng ồn. Tuyên truyền về công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về tiếng ồn của các cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường tính răn đe.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo cho các ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ khu dân cư, nhất là tổ dân phố tổ chức phối hợp vận động tuyên truyền cho các hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại khu dân cư; đưa tiêu chí chấp hành pháp luật về tiếng ồn, đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư vào việc xét duyệt, bình bầu gia đình văn hóa, tổ dân phố (thôn) văn hóa cuối năm; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn để các cá nhân, tổ chức, người dân trên địa bàn biết, chấp hành và yêu cầu không vi phạm pháp luật về tiếng ồn, nhất là trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đám, tiệc; vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hóa, văn minh ở khu dân cư và tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về tiếng ồn xảy ra trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tạo chuyển biến tích cực trong từng hộ gia đình, tổ, thôn, xóm.

NGÔ HUYỀN