Danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” (đợt 4) năm 2019
Đăng ngày 02-10-2019 10:20

Thực hiện Chương trình quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động; Kế hoạch giảm nghèo trong 2 năm (2019 - 2020); Kế hoạch tháng cao điểm Vì người nghèo" thành phố năm 2019 (từ ngày 11/9/2019 đến ngày 20/9/2019).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2019 (đợt 4). Cụ thể như sau:

TT Đơn vị Số tiền Ghi Chú
1 Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao CN 4.815.000  
2 Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng 6.592.000  
3 Nhà Khách Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng 14.632.444  
4 Công đoàn Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 27.822.499  
5 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng 20.140.000  
6 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng 48.730.267  
7 Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng 10.127.000  
8 Công ty thoát nước và xử lý nước Đà Nẵng 38.291.390  
9 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng 3.475.000  
10 Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng 13.202.000  
11 Bảo tàng Đà Nẵng 6.622.000  
12 Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ 56.800.833  
13 Công TNHH MTV in Báo  Nhân dân Đà Nẵng 18.393.000  
14 Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 8.483.000  
15 Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 7.296.000  
16 Trung tâm Điều dưỡng người Tâm thần thành phố Đà Nẵng 14.243.000  
17 Chi Cục Thú y vùng 4 4.062.000  
18 Hội Nạn nhân chất độ da cam thành phố Đà Nẵng 4.699.440  
19 Ban QL các DA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố 12.851.267  
20 Chùa Linh Ứng Bà Nà 5.000.000  
21 Chùa Linh Ứng Bãi Bụt 5.000.000  
  TỔNG CỘNG 331.278.140