Phân loại rác tại nguồn: Phải trở thành thói quen tốt trong đời sống người dân
Đăng ngày 08-10-2019 04:33

Ngày 11/4/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1577 về kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn.  Qua thời gian hơn 4 tháng thực hiện thí  điểm tại một số phường và quận huyện, công tác này đã đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên  cũng đã bộc lộ một số điểm bất  cập, tồn tại cần có giải pháp quyết liệt khắc phục để có thể triển khai đồng loạt ngay từ đầu năm 2020.

Mô hình "Bống ăn rác thải nhựa" được nhiều người dân thích thú

Trong hơn 4 tháng qua, phân loại chất thải sinh hoạt rắn (phân loại rác tài nguyên ) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền  sâu rộng trong nhân dân. Một số địa phương đã huy động được sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế hưởng ứng và tài trợ cho công tác này thông qua các phương tiện, thiết bị phục vụ việc thu gom rác tại một số công trình công cộng. Có thể nói công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phân loại rác tại nguồn đã nhân được sự quan tâm của các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nên người dân thành phố rất ủng hộ chủ trương tích cực này và sẵn sàng tham  gia thực hiện.    

Tuy vậy, theo phản ảnh của đại diện lãnh đạo 2 phường Hải Châu 1 và Hòa Cường Nam, là 2 đơn vị triển khai thực hiện thí điểm công tác phân loại rác tài nguyên cho biết, công tác này vẫn còn nhiều mặt bất cập hạn chế. Phương tiện thu gom rác chưa bố trí đủ 3 loại thùng bên trong nên việc bỏ rác tài nguyên lẫn lộn rất phản cảm, khiến người dân hiểu lầm; thời gian thu gom chưa hợp lý, chưa có các phương tiện thu gom trong kiệt hẻm; thiết bị thông báo như còi, kẻng … quá nhỏ nên chưa thu hút sự chú ý của người dân. Việc thu gom cũng chưa được đơn vị thu gom ghi chép số liệu, công bố công khai minh bạch số lượng để người dân được biết.

Vấn đề gây cản trở lớn nhất hiện nay là việc cung cấp thiết bị , phương tiện tổ chức thu gom rác cũng như tuyên truyền vận động vẫn chưa được thực hiện theo đúng kế hoạch. Nguyên nhân là do vướng mắc nhiều thủ tục đấu thầu, bố trí vốn  …

Thùng rác phân loại tại nguồn

Chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác phân loại rác tại tài nguyên sáng ngày 8-10, Phó chủ tịch TT UBND thành phố Đặng Việt Dũng đã thẳng thắn phê bình việc triển khai chậm trễ, thiếu quyết liệt của các đơn vị. Việc phân loại rác tại nguồn nhằm mục đích bảo vệ môi trường, phát triển bền vững;  giảm lượng rác phải xử lý đưa lên bãi rác và tái chế rác tài nguyên phục vụ đời sống xã hội. Công tác này phải được thực hiện bền bỉ, lâu dài để trở thành thói quen tốt trong  đời sống mỗi  người dân.

Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, sâu rộng,  không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về  mục đích, yêu cầu mà cần mang tính chất hướng dẫn cụ thể cho người dân về cách thức thực hiện, người dân phải được biết về thời gian, lộ trình thu gom rác, phải được biết phản ảnh khi có vấn đề phát sinh, hạn chế cần khắc phục. Sau một thời gian cần có điều tra xã hội học, thống kê về hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua số lượng rác tài nguyên được thu gom, thông qua tỷ lệ người hiểu biết về công tác này. Cần nghiên cứu, tiếp cận cụ thể các mô hình hay về thực hiện công tác thu gom, phân loại rác tại nguồn để  triển khai nhân rộng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện việc đầu tư mua sắm các thiết bị phương tiện, huy động xã hội hóa để tham gia, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện  công tác này trong năm 2020 đạt kết quả tốt. Sở Tài nguyên và Môi trường liên hệ với các doanh nghiệp có thể thu gom tái chế các sản phẩm từ nguồn rác tài nguyên của thành phố để tham gia vào quá trình thực hiện chủ trương này của thành phố. 

LÊ HOA