Trên 2 tỷ đồng hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư phổi
Đăng ngày 26-11-2019 09:03

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 18-11-2019 phê duyệt tiếp nhận viện trợ bằng hàng hóa cho Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng do Công ty AstraZeneca Singapore Pte.Ltd tài trợ, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Khoản viện trợ bao gồm15 hộp thuốc Tagrisso (Osimertinib 80mg); số đăng ký: VN3-36-18; cơ sở sản xuất: AstraZeneca AB; lô sản xuất: FGUY; tháng sản xuất: 10-2018; hạn dùng: 10-2021, với mục đích hỗ trợ điều trị miễn phí cho bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện ưng bướu thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai phân bổ hàng tài trợ đúng mục đích, đối tượng; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31-12-2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT