Dự án: Chợ Hòa Nhơn
Đăng ngày 07-11-2019 05:46

Tên dự án: Chợ Hòa Nhơn

Địa điểm: xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang

Tổng mức đầu tư (không quá): Mười bảy tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, chín trăm ba mươi bốn ngàn đồng

Nội dung và quy mô đầu tư:

a. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: San nền; Hệ thống sân nền nội bộ, cây xanh; Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà, phòng cháy chữa cháy thông tin liên lạc.   

b. Hạng mục xây dựng chợ:

  • Đầu tư Khối nhà chợ phụ quy mô 96 điểm kinh doanh: khối nhà 01 tầng với diện tích sàn 985m² (4,5m²/điểm )
  • Nhà để xe diện tích 157m²
  • Khu vệ sinh, tập kết rác thải, khu vực xử lý nước thải, khu giết mổ và khối nhà tổ quản lý với tổng diện tích khoảng 241m²

Nguồn vốn đầu tư:

  • Vốn ngân sách thành phố: 9.272.414.000 đồng (Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 bố trí 50 triệu đồng để triển khai công tác chuẩn bị đàu tư), trong đó:

             + Đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: 6.467.414.000 đồng.

             + Chi phí đền bù giải tỏa: 2.805.000.000 đồng.

  • Vốn ngân sách thành phố phân cấp hàng năm cho UBND huyện Hòa Vang (50% tổng mức đầu tư) và vốn huy động các hộ kinh doanh trong chợ, các nguồn vốn hợp pháp khác (50% tống mức đầu tư) đầu tư hạng mục xây dựng chợ: 7.857.520.000 dồng.
     
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT