Dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2020 - 2025: Dự án đầu tư tuyến kết nối giao thông sân bay về phía Tây và nâng cập cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng
Đăng ngày 21-12-2019 04:54

Tên dự án: Đầu tư tuyến kết nối giao thông sân bay về phía Tây và nâng cập cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

Địa điểm: Quận Hải Châu và quận Câm Lệ

Thông số kỹ thuật: UBND thành phố đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án tại Quyết định sổ 6209/QĐ-UBND ngay 20/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng. Đang nghiên cứu phương án, thời gian và nguồn vốn đầu tư kết nối hệ thống giao thông khu vực phía Tây Cảng Hàng không quốc tể Đà Nẵng theo quy hoạch GTVT đã được phê duyêt

 

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 2.252 tỷ đồng

Phân kỳ đầu tư: 2021 - 2025

Hình thức đầu tư: PPP

Liên hệ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Điện thoại: 236-3886243/3810054

Website: ipa.danang.gov.vn

Email: ipc@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác