Dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2020 - 2025: Dự án trung tâm Logistics ga hàng hoá Kim Liên
Đăng ngày 21-12-2019 04:53

Tên dự án: Trung tâm Logistics ga hàng hoá Kim Liên

Địa điểm: Ga đường sắt Kim Liên mới, gần khu công nghiệp Hoà Khánh

Thông số kỹ thuật: Trung tâm Logistics đưòng sắt, quy mô đến năm 2030 là 5 ha.

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): Nhà đầu tư đề xuất

Phân kỳ đầu tư: 2021 - 2025

Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư

Liên hệ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Điện thoại: 236-3886243/3810054

Website: ipa.danang.gov.vn

Email: ipc@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác