Dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2020 - 2025: Dự án tàu điện kết nối giữa thành phố Đà Nẵng và Hội An
Đăng ngày 21-12-2019 04:52

Tên dự án: Tàu điện kết nối giữa thành phố Đà Nẵng và Hội An

Thông số kỹ thuật: UBND thành phố đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án tại Quyết định số 6209/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND thành phố. Đang nghiên cứu phương án, thời gian và nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, tổ chức triển khai rà soát để cập nhật dự án và điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

 

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 7.497-14.995 tỷ đồng

Phân kỳ đầu tư: 2021 - 2025

Hình thức đầu tư: PPP

Liên hệ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Điện thoại: 236-3886243/3810054

Website: ipa.danang.gov.vn

Email: ipc@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác