Treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)
Đăng ngày 31-01-2020 10:29

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930-03/02/2020), UBND thành phố thông báo như sau:

1. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và tàu thuyền trên địa bàn thành phố thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 03/02/2020 (Thứ Hai).

2. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng cờ Tổ quốc và khẩu hiệu theo hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 23/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT