Thành lập Tổ kiểm tra và Tổ hỗ trợ pháp lý phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh nCoV
Đăng ngày 07-02-2020 18:10

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ban hành các quyết định thành lập Tổ kiểm tra Công tác phòng, chống và Tổ hỗ trợ pháp lý phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh này.

Cụ thể, Tổ Kiểm tra Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 7-2-2020, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại thành phố Đà Nẵng, làm Tổ trưởng.

Tổ Kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc và báo cáo về tình hình triển khai các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và cấp trên về việc phòng, chống dịch bệnh này. Tùy vào đặc điểm tình hình, tính chất, quy mô của từng cuộc kiểm tra, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra quyết định triệu tập thành phần tham gia Tổ Kiểm tra. Cơ quan chủ quản của ngành, lĩnh vực, địa bàn, cơ sở liên quan nội dung được kiểm tra chịu trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tham mưu thành phần, đối tượng, nội dung, phương thức làm việc, kiểm tra.

Được thành lập theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 7-2-2020, Tổ Hỗ trợ pháp lý phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ nghiên cứu các quy định của pháp luật để tham mưu cho UBND thành phố và hỗ trợ nhanh cho các đơn vị, địa phương trong việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại thành phố Đà Nẵng. Tổ Hỗ trợ pháp lý do đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp làm Tổ trưởng.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT