Kiểm tra việc dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 10-02-2020 14:52

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích, danh lam thắng cảnh tại Công văn số 380/VP-VHXH ngày 7-2-2020.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 6-2-2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 6-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và việc giảm hẳn quy mô các lễ hội trên địa bàn thành phố.   

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng thông báo về việc duy trì hoạt động bình thường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, tuy nhiên phải kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động, bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT