Triển khai các giải pháp chủ động phòng chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người
Đăng ngày 11-02-2020 11:04

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành Công văn số 673/UBND-KTTC ngày 7-2-2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 167/TTg-NN ngày 5-2-2020 về chủ động phòng chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngành nông nghiệp có nhiệm vụ tổ chức tốt việc giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời dịch bệnh trên gia cầm và thông báo kịp thời cho ngành y tế khi phát hiện các ổ dịch trên đàn gia cầm; hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin cúm cho đàn gia cầm. Đối với các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đường biên giới thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu, không để vận chuyển, buôn bán gia cầm qua các cửa khẩu và nhập lậu qua đường biên giới. 

Đồng thời, khẩn trương thực hiện việc kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, nhất là tại cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị sổ 34- CT/TW ngày 20-5-2019; Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyểt số 42/NQ-CP ngày 18-6-2019 của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20-2-2019 để bảo đảm lực lượng tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngành y tế chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Các ban, ngành và các lực lượng liên quan của địa phương có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc; tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh và các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Bên cạnh đó, bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1) trên các đàn gia cầm và ở người; bảo đảm kinh phí để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, đánh giá sự sẵn sàng phòng chống dịch và chỉ đạo việc thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT