Lịch tiếp công dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 02 năm 2020
Đăng ngày 13-02-2020 15:50

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 12 năm 2019 (theo file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT