Công văn 746/UBND-STC V/v rà soát xây dựng các Đề án phí, lệ phí và định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trình HĐND thành phố trong năm 2020
Đăng ngày 13-02-2020 09:29
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác