Tăng cường phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
Đăng ngày 20-02-2020 05:33

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 750/UBND-SKHĐT ngày 11-2-2020 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư nước ngoài trong phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ. Cụ thể như sau:

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định công nghệ đối với các dự án đăng ký đầu tư, nhằm tránh nguy cơ dịch chuyển công nghệ cũ, lạc hậu vào Việt Nam để tận dụng chính sách thương mại thuận lợi trong các Hiệp định thương mại do Việt Nam đã ký kết với các nước (như CPTPP, EVFTA, VKFTA,…); đồng thời, loại trừ các hàng hóa nằm trong danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ, thương mại, chống lẫn tránh thuế trước khi xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đăng ký hoạt động trong Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố về phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ; hoàn thành trong tháng 4-2020.

UBND thành phố cũng giao Cục Hải quan thành phố tập trung ngăn chặn các mặt hàng xuất, nhập khẩu theo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, chống lẫn tránh thuế và công nghệ lạc hậu, không đúng với hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp có nghi vấn, Cục Hải quan thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT