Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đăng ngày 20-02-2020 08:26

Ngày 19-2, UBND thành phố ban hành văn bản số 918/UBND-STNMT về tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBMTTQVN thành phố và các tổ chức đoàn thể, các sở ngành, UBND các quận huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế. 

Quán triệt đến công chức, viên chức, lao động; hướng dẫn đến nhân dân, hội viên, tăng ni, du khách, học sinh, sinh viên... thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng hoặc thiết bị lưu chứa rác an toàn, được đậy kín để được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường, không vứt bừa bãi nơi công cộng gây phản cảm. 

Đồng thời, chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc do ngành, đơn vị mình quản lý việc bố trí thùng, thiết bị lưu chứa rác an toàn, có nắp đậy; không vứt thải khẩu trang bừa bãi trong phạm vi trụ sở, các khu vực do đơn vị quản lý. 
Tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh, cơ sở tôn giáo và khu vực cư trú, tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, nhân dân tại khu dân cư tích cực tham gia vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về quản lý chất thải y tế nguy hại, tăng cường kiểm tra giám sát việc quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Sở chỉ đạo các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung bố trí các điểm thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn nói chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. Tiến hành đột xuất kiểm tra việc quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm) trên địa bàn và xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng Công an nhân dân các cấp căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi không đúng quy định. Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính, trường hợp phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Môi trường đô thị thành phố có hướng dẫn công nhân trong quá trình vệ sinh đường phố, khu vực công cộng... thu gom triệt để khẩu trang, bảo đảm mỹ quan đô thị, phòng chống dịch bệnh. 

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT