Công bố danh sách xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Đăng ngày 17-03-2020 09:53

Thực hiện Công văn số 1437/UBND-NCPC ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ về việc công bố xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, Cổng thông tin điện tử thành phố công bố danh sách xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cơ sở Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (kèm theo Danh sách).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT