Hạn chế tập trung đông người trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới
Đăng ngày 19-03-2020 14:59

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 1653/UBND-SVHTT ngày 18-3-2020 yêu cầu UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền người dân hạn chế tập trung đông người trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới nhằm phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến nhanh và rất phức tạp của dịch bệnh trên phạm vi cả nước và thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động các gia đình có lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức thì nên điều chỉnh thời gian tổ chức phù hợp, sau khi dịch được kiểm soát tốt. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian mà không thể điều chỉnh thì hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế; vận động tổ chức trong phạm vi gia đình, hạn chế đông người, dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

Đồng thời, vận động các nhà hàng, đơn vị dịch vụ tổ chức tiệc cưới trên địa bàn chia sẻ về chi phí và thủ tục với các gia đình đã đặt tiệc trong việc hoàn, dời thời gian tổ chức tiệc cưới; tuân thủ nghiêm quy trình, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại cơ sở dịch vụ.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các hội, đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng đồng hành, chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương; kịp thời cập nhật, đề xuất UBND thành phố các vấn đề liên quan khác.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT