Tiếp công dân định kỳ của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 20-03-2020 07:45

Căn cứ tình hình thực tế về công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thừa lệnh Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy thông báo việc tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng năm 2020 theo văn bản đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT