Phiên họp thường kỳ tháng 4 của UBND thành phố
Đăng ngày 10-04-2020 17:22

Chiều ngày 10-4, UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ. Trong bối cảnh phòng chống dịch, phiên họp diễn ra trực tuyến với 3 điểm cầu là 3 phòng họp (không quá 20 người/phòng họp) tại Trung tâm Hành chính và 7 điểm cầu tại các quận huyện.

Tại phiên họp UBND thành phố đã xem xét một số nội dung quan trọng, cấp bách: chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng do tác động bởi dịch bệnh Covid-19; cho ý kiến vào Đồ án quy hoạch chung phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các dự án Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (Giai đoạn 3); nâng cấp và bệnh viện Phụ sản nhi ...

Về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng do tác bởi dịch bệnh Covid-19: Ngày 09/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP  Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định về các nhóm đối tượng được hưởng chính sách bao gồm Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch; Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Ngoài các nhóm đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết của Chính phủ; UBND thành phố thống nhất trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất (dự kiến vào ngày 15/4) thông qua mức hỗ trợ cho 3 đối tượng đặc thù của thành phố bao gồm: thân nhân người có công Cách mạng đang được hưởng trợ cấp thường xuyên; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo như trẻ em mồ côi, người nhiễm HIV, người đơn thân cao tuổi không nơi nương tựa, không có thu nhập, bộ đội phục viên xuất ngũ bị mắc bệnh tâm thần, người khuyết tật đang sống tại các cơ sở XH, các trường hợp khó khăn đang được hưởng trợ cấp xã hội khác ... Tổng số tiền hỗ trợ trong 3 tháng (tháng 4-6/2020) là khoảng 307,8 tỷ đồng trong đó ngân sách thành phố chi từ nguồn dự trữ tài chính và nguồn dự phòng là 225.091 triệu đồng và ngân sách Trung ương chi 83.640 triệu đồng.

Phiên họp UBND thành phố cũng đã góp ý vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và thống nhất trình HĐND thông qua đồ án này để lập thủ tục đề nghị phê duyệt theo quy định.

UBND thành phố đã nghe Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên báo cáo đề xuất và đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (Giai đoạn 3). Đây là Dự án nhóm B, công trình Hạ tầng kỹ thuật với Tổng mức đầu tư: 590.147.314.000 đồng nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm 2020-2023. Việc đầu tư Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3) với công suất 60.000 m3/ngày đêm để nâng công suất Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân lên 120.000 m3/ngày đêm  mục tiêu đến năm 2025 nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phù hợp với Quy hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 31/01/2018.

Tại phiên họp, Ban quản lý dự án đầu tư XD hạ tầng và phát triển đô thị đã báo cáo trình UBND thành phố cho ý kiến và thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án liên quan đến Bệnh viện phụ sản- nhi Đà Nẵng:  Đó là Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp và dự án cải tạo bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viên phụ sản- nhi Đà Nẵng. Với dự án nâng cấp BV Phụ sản -Nhi ĐN từ 600 giường lên 1000 giường nhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu giải quyết tình trạng quá tải của BV hiện nay và định hướng đầu tư hoàn chính bệnh viện với quy mô 2.000 giường; đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân theo phương châm dịch vụ y tế hiện đại, chuyên nghiệp. Tổng mức đầu tư: 788.908.850.000 đồng. 

Dự án cải tạo và bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viện phụ sản- nhi nhằm mục đích cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và môi trường khám chữa bệnh; sắp xếp tổ chức lại một số chức năng trong khối nhà cũ, đáp ứng việc tổ chức phân khu chức năng cho bệnh viện ở quy mô 2000 giường; đầu tư thay thế và bổ sung trang thiết bị y tế mới nhằm triển khai các kỹ thuật hiện đại mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

LÊ HOA

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT