Chấn chỉnh, xử lý tình trạng xe công vụ vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông
Đăng ngày 09-05-2020 08:15

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2976/UBND-ĐTĐT ngày 6-5-2020 về việc chấn chỉnh, xử lý tình trạng xe công vụ vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật của các phương tiện giao thông được giao quản lý; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng sử dụng xe công vụ không đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, thực hiện các nhiệm vụ công vụ.

Đồng thời, giao Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công an các quận, huyện tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; trong đó lưu ý xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các xe công vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Liên quan đến nội dung phản ảnh của Báo Giao thông ngày 6-5-2020 về việc sử dụng xe công vụ đã hết hạn kiểm định để đi tuyên truyền an toàn giao thông, xử lý các vi phạm, UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm được phản án; báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 15-5-2020.

Giao Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phối họp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công an các quận, huyện tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; trong đó lưu ý xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các xe công vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác