Công bố rộng rãi nội dung Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 09-05-2020 08:16

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao các sở, ngành chức năng thực hiện một số nội dung liên quan đến Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại Công văn số 2974/UBND-SXD ngày 6-5-2020.

Cụ thể, giao Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND thành phố đăng tải lên Cổng thông tin đỉện tử thành phố Đà Nẵng toàn bộ hồ sơ, video hoặc slide về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, trong thời gian 15 ngày đăng tải, kể từ ngày ban hành Công văn.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và Viện Quy hoạch xây dựng đăng tải lên website của các đơn vị toàn bộ hồ sơ, video hoặc slide về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, trong thời gian 15 ngày đăng tải, kể từ ngày ban hành Công văn.

UBND thành phố cũng giao Đài truyền hình DRT thực hiện phóng sự về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng; giao Báo Công an Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng thực hiện trang tin về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác