Thời gian và địa điểm ôn tập thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức
Đăng ngày 18-05-2020 03:16

Ngày 24/9/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4314/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2019 và Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 về Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Để triển khai công tác tổ chức thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1294/SNV-CCVC ngày 29/4/2020 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên. Theo đó, Hội đồng thi tuyển và Hội đồng thi nâng ngạch thống nhất không tổ chức tập trung ôn tập cho thí sinh để đảm bảo quy định về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên đến nay, thực hiện quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 và đế tạo điều kiện cho thí sinh dự thi, Sở Nội vụ tổ chức ôn tập thi tuyển công chức năm 2020 và thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 7 giờ 45, ngày 22/5/2020 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 2 Trung tâm hành chính thành phổ Đà Nẵng (Số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thông báo thời gian và địa điểm ôn tập đến những trường hợp dự tuyền tại các vị trí tuyển dụng thuộc cơ quan, đơn vị để biết và tham gia ôn tập đầy đủ.

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT