Tổ chức phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn trở lại
Đăng ngày 09-06-2020 09:35

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký Công văn số 3628/UBND-SGTVT ngày 5-6-2020 thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải cho phép tổ chức thực hiện trở lại việc phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 3608/UBND-QLĐTh ngày 6-5-2013 và số 3141/VP-QLĐTh ngày 8-10-2015 nhằm đảm bảo phục vụ nhân dân và khách du lịch.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, các Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng thông báo rộng rãi chủ trương tổ chức thực hiện trở lại việc phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn của UBND thành phô để nhân dân được biết.

Trước đó, ngày 19-3-2020, UBND thành phố đã có Công văn số 1717/UBND-SGTVT về việc tạm dừng phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn trong thời gian xảy ra dịch Covid-19. Đến nay, các hoạt động kinh tế - xã hội đã dần được khôi phục và đi vào hoạt động bình thường; lượng khách tham quan thành phố Đà Nẵng đã tăng dần trở lại. Theo đó, thực hiện tổ chức trở lại việc phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn nhằm góp phần hỗ trợ ngành du lịch triển khai các giải pháp kích cầu du lịch.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT