Tập trung kiểm soát dịch bệnh đi đôi với khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh
Đăng ngày 24-06-2020 09:15

Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ thảng 5 năm 2020, UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3983/UBND-TKTH ngày 19-6-2020 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, kiểm soát tốt dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng; đồng thời, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020.

Bên cạnh đó, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, tín dụng và tài khóa cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tập trung khắc phục khó khăn, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân; tận dụng thời cơ, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới cách làm, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân,vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; công khai việc thực hiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để người dân giám sát, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát để hỗ trợ đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách.

UBND thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vi liên quan tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, đội ngũ giáo viên, đảm bảo đủ điều kiện dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt là việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về những thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; những giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, những mô hình mới, kinh nghiệm tốt trong thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ và những chuyến biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra năm 2020 tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; nhất là việc hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020, tối thiểu 30% báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

UBND thành phố đề nghị Công an thành phố tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tập trung trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, lao động và học tập tại nước ngoài, thương mại điện tử, an ninh mạng...; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, duy trì trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho người dân, doanh nghiệp.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT