Khai mạc Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân thành phố
Đăng ngày 06-07-2020 01:50

Sáng ngày 6-7, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành kỳ họp thứ 15 . Đây là kỳ họp giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định những nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, đặc biệt là các giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2020

Theo Chương trình làm việc, tại Kỳ họp  thứ 15 này, HĐND thành phố không chỉ tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; mà sẽ thảo luận, cho ý kiến 44 báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp với những nội dung vừa mang tính dài hạn liên quan đến sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố, vừa giải quyết những vấn đề bức xúc kéo dài tác động đến đời sống và sinh hoạt của người dân thành phố và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

HĐND sẽ tập trung đi sâu vào phân tích làm rõ các nguyên nhân nhất là đi sâu làm rõ các nguyên nhân chủ quan; các kịch bản tăng trưởng và giải pháp cần tập trung thực hiện để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, thảo luận và thống nhất chủ trương trong việc triển khai giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại, bức xúc kéo dài, như: quy hoạch treo, đất nông nghiệp không sản xuất được, đất tăng thêm, ùn tắt giao thông, rác thải, giải tỏa đền bù, bất cập trong thực hiện Nghị định 79 Chính phủ liên quan trả tiền nợ đất tái định cư…

Bên cạnh việc thảo luận những vấn đề chung, HĐND thành phố cũng xem xét các  áo cáo giám sát chuyên đề về các  cơ chế, chính sách phát huy giá trị các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao để phát triển văn hóa tương xứng và thực sự song hành với phát triển kinh tế.

Đối với Kế hoạch vốn trung hạn và Đầu tư Đầu tư công trung hạn 2021 -2025, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tập trung phân tích kỹ các nguồn vốn; nguyên tắc phân bổ đảm bảo ưu tiên thực hiện hoàn thành các công trình, dự án giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025; nhất là dự kiến danh mục các dự án trọng điểm, động lực… để UBND thành phố hoàn chỉnh trình HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp cuối năm 2020 theo quy định. Đồng thời cũng đưa ra các Quyết định về chủ trương đầu tư một số dự án trên cơ sở  phân tich về quy hoạch, thẩm quyền, nguồn lực thực hiện, nhất là gắn với làm rõ các khó khăn hiện nay, kế hoạch đầu tư trung hạn và các giải pháp thời gian đến của thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo, dành thời gian nghiên cứu, tập trung trong thảo luận, tranh luận và chất vấn một cách thẳng thắn; làm rõ, khẳng định những chủ trương, những vấn đề đúng để kiên định, kiên trì, đồng thuận và quyết tâm trong tổ chức thực hiện.

“Những nội dung đúng đắn, kịp thời được thông qua tại Kỳ họp lần này sẽ là nền tảng quan trọng cho việc vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay, đồng thời là tiền đề để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tiếp theo. Cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thành phố đang đặt niềm tin và kỳ vọng vào chất lượng Kỳ họp, vào năng lực, vào tâm huyết, thái độ và trách nhiệm của từng đại biểu HĐND.” Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.  

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT