Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà
Đăng ngày 30-07-2020 11:53

Ngày 30-7, UBND thành phố ban hành văn bản số 4998/UBND-KSTT về triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây, UBND thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị, các địa phương đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện khẩn trương và nhanh chóng các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, UBND thành phố về phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe của nhân dân.

Sở Thông tin truyền thông và các báo đài, các cơ quan truyền thông tuyên truyền về tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, không tập trung đông người nơi công cộng. 

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường cán bộ, phương tiện, công cụ, sinh phẩm, vật tư phục vụ xét nghiệm trên diện rộng, tăng tốc truy vết nguồn lây, phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng, cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ. Phối hợp với Quân khu V khẩn trương tổ chức hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc cách ly các trường hợp thuộc diện phải cách ly tại Đà Nẵng. 

Sở Y tế khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu xét nghiệm, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức chỉ đạo mua sắm phương tiện, công cụ, sinh phẩm, vật tư đáp ứng yêu cầu xét nghiệm, sớm có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Tham mưu, báo cáo UBND thành phố phương án đề nghị các địa phương Quảng Nam, Thừa Thiên Huế hỗ trợ năng lực điều trị bệnh nhân ở Đà Nẵng.

Sở Giáo dục và Đào tạo có phương án tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học bảo đảm an toàn, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo đúng quy định.

UBND thành phố yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Trung tâm hành chính thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các quận huyện, phường xã kể từ 13h ngày 30-7 cho đến khi có thông báo mới. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.danang.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Trong trường hợp cấp thiết, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị liên quan để  giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

Thủ tướng các sở ngành, Chủ tịch UBND quận huyện, phường xã thông báo công khai số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức theo dõi xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết, liên hệ công tác. 

Bố trí công chức viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm các hướng dẫn và khuyến cáo của ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố, quận huyện, phường xã kể từ 13h ngày 30-7 cho đến khi có thông báo mới. 

Công dân có khiếu nại, tố cáo, phản ánh gửi đơn, thư theo đường Bưu điện đến Ban Tiếp công dân thành phố, quận, huyện, phường xã để giải quyết theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc tại cơ quan, đơn vị phù hợp, tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà, đảm bảo tối thiểu 50% cán bộ, công chức viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan đơn vị, không tổ chức các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết, không để đình trệ công việc, nhất là công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân. Chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện các biện pháp khai báo y tế, thực hiện các quy trình bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy đinh, hướng dẫn của cơ quan y tế. 

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT