Công văn 5954/UBND-ĐTĐT V/v triển khai Chỉ thị 34/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn liên tục
Đăng ngày 10-09-2020 02:16
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác