Lịch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 21-09-2020 09:14

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 21/9

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đi công tác (đến hết ngày 22/9)

Hà Nội

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với một số Sở, ngành liên quan về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư

PH số 1, tầng 3

 

 

Thứ Ba 22/9

S

- 9h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự buổi làm việc giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

Hà Nội

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND thành phố (chính sách công nghiệp hỗ trợ/tình hình thực hiện thủ tục đầu tư cụm công nghiệp/nuôi cá trên các sông,...)

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với Kiểm toán nhà nước (cả ngày)

Hà Nội

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự buổi làm việc với Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

Trụ sở Trung ương Đảng

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục đầu tư các Khu công nghiệp mới

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự trao Giấy chứng nhận đầu tư

PH số 1, tầng 3

PH số 2, tầng 2

­Thứ Tư 23/9

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo BQL dự án phát triển hạ tầng KCN và KCNC Đà Nẵng

- 8h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp công dân

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được

HT số 2, tầng 2

 

P.TCD

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự họp thường kỳ tháng 9/2020 với Thường trực HĐND thành phố

42 Bạch Đằng

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục địa phương

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

PH Thường trực

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V (2020-2025)

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đối thoại với công dân

P.TCD, TTHC

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự làm việc về dự án Tuyến cống thoát nước Khe Cạn

503 Trần Cao Vân

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo kết quả rà soát tình hình triển khai xây dựng thành phố thông minh

- 15h30: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 3

­Thứ Năm 24/9

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 9/2020 (cả ngày)

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng thẩm định giá đất

PH số 2, tầng 2

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp nghe báo cáo các quy định bồi thường hỗ trợ về đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố; dự án Khu đô thị phức hợp Halla Jade Resedence

PHGB, tầng 3

 

 

Thứ Sáu 25/9 

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” gắn với thực hiện Chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, “thành phố 4 an”

HT số 3, tầng 2

TTHC TP

- 12h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đi công tác

Hà Nội

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với một số Bộ, ngành liên quan về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

Hà Nội

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực thành ủy với Sở Thông tin - Truyền thông

- 16h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Hội đồng tư vấn đặt đổi tên đường

VPTU

 

PH số 1, tầng 3

 Thứ 7 (ngày 26/9):

 - 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo vướng mắc liên quan dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; tuyến đường số 2 nối từ đường vành đai phía Nam đến đường Hòa Thọ Tây đi Hòa Nhơn; dự án Khu Đô thị quốc tế Đa Phước (PHGB tầng 3).

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND, UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT