Quyết định 3621/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-10-2020 07:53, Lượt xem: 97
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác