Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Ban quản lý toàn nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 16-10-2020 10:14

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Ban quản lý toàn nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng năm 2020. Chi tiết thông tin xem tại file đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT