Quyết định 4169/QĐ-UBND V/v Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng và Tổ giúp việc Hội đồng
Đăng ngày 06-11-2020 07:37
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác