Đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021
Đăng ngày 26-11-2020 08:23

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố và Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ trực tiếp cho 08 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu đề xuất hỗ trợ phát triển sản phẩm của Công ty.

- Thông tin chi tiết tại Công văn số 1459/SKHCN-QLCN

- Mẫu hướng dẫn đề xuất hỗ trợ: Biểu mẫu

- Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ liên tục trong năm. Trong đó đợt 01 năm 2021 đề nghị các doanh nghiệp/ tổ chức và cá nhân gửi trước ngày 20/12/2020 để Sở tổ chức xét chọn.

- Địa điểm nhận đề xuất nhiệm vụ: Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT