Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 xét tuyển viên chức tại Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 16-11-2020 14:15

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, hình thức, thời gian, địa điểm và tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức tại Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2020

(Nội dung chi tiết xem tại fiel đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT