Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 02-12-2020 03:50

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2020

(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT