Kết quả điểm phỏng vấn tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020
Đăng ngày 09-12-2020 07:26

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả điểm phỏng vấn tuyển dụng lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2020

(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác